Straling vanuit de aarde

Schadelijke straling vanuit de bodem is één van de grootste oorzaken waardoor de balans verstoord wordt.

Deze schadelijke straling heeft een sterk effect op het immuunsysteem van de mens, maar kan ook dieren en plantensystemen aantasten.

Onderzoek en oplossing

Hierbij doe ik onderzoek en geef ik advies over schadelijke invloeden van straling en spanningen en hoe deze is op te lossen. Dit doe ik door een wichelroede en andere apparatuur te gebruiken, zoals veldsterktemeters. Dit onderzoek doe ik op alle mogelijke locaties, zoals onderstaande:

  • Woningen;
  • Bedrijven in agrarische sector;
  • Bedrijven en kantoorpanden van industrie, tot horeca en alles daartussen;
  • Saunacomplexen;
  • Vakantieadressen.

Maar wat is ‘straling’ nu precies?

Vanuit mijn ervaring die ik de afgelopen jaren rondom dit onderwerp heb opgedaan, licht ik dit begrip verder toe.

Wanneer ik aan mensen uitleg wat straling betekent, gebruik ik vaak de volgende metafoor:
Stel je de zon voor die op water of sneeuw schijnt. Het water of de sneeuw reflecteert de zonnestraling. Diezelfde straling kan bij de mens zonnebrand veroorzaken.

Nu is het zo dat de lijnen van het aardmagnetisch veld naar de aarde moeten kunnen afvloeien. Op sommige plekken lukt dit echter niet doordat ze op weerstand stuiten door onder andere wateraders en delf stoffen (aardgas, aardolie, ertsen etc.). Op zo’n plek met weerstand reflecteert deze kosmische straling en komt deze terug naar het aardoppervlak. Deze nemen een negatieve lading mee naar de oppervlakte en die straling – in de volksmond aardstraling genoemd – kan in een aantal gevallen serieuze gezondheidsklachten veroorzaken. Deze straling kan het immuunsysteem zodanig aantasten dat een ziekte of aandoening zich gemakkelijk kan manifesteren. Straling wordt vanuit de wetenschappelijke taal ook wel geopatische belasting genoemd.

Er zijn verschillende vormen van straling vanuit de aarde en kosmos, zo te noemen:

Vanuit de natuurOntstaan door mensen
WateradersDect - telefoon
BreuklijnenRöntgen straling
Energiebanen (Ley-lijnen)Elektrosmog
en andere rasters van het aardmagnetisch veldUMTS, GSM, Radar, WIFI straling

Een combinatie van bovengenoemde vormen kunnen elkaar versterken en elkaars negatieve straling beïnvloeden.


Zie ook: straling vanuit de mens