Artikel in ‘Geniet’ augustus 2021

Soms hoor je het mensen zeggen ‘zij is nu echt een stralende persoonlijkheid’ of men vind dat

je ‘straalt’ als je zwanger bent, of zelfs ‘hij heeft een negatieve energie’. Kortom, de uitstraling

van de mens is zichtbaar en waarneembaar. Wellicht heeft u dit zelf ook wel eens vernomen

wanneer u zich dicht bij iemand bevond. U kreeg bij deze persoon een prettig of juist onprettig

gevoel. Deze waarneming is te vertalen naar straling vanuit en rondom de mens.